<התאחדות אילת
הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל

עידכונים וחדשות

הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל 
הצג מידעונים קודמים

תמיכה בהתאחדויות ספורט ואיגודי ספורט

לחצו למסמך מבחני תמיכה בהתאחדויות ספורט ואיגודי הספורט חתומים ע"י השרה

לחצו לנוהל הכרה באיגודי ספורט.

לחצו לנוהל מעודכן לבקשת תמיכה מתקציב המדינה.

לחצו לגיל ספורטאים פעילים בענפי הספורט